Õhk- õhksoojuspumbad

Milline soojuspump on õhk- õhksoojuspump? Siit kokkuvõttest leiate kõik vastused, mis teil õhksoojuspumpade kohapealt tekkida võivad.

Miks tasub valida õhk-õhk soojuspump?

Õhk-õhk soojuspumbad sobivad küttelahenduseks nii iseseisvana küttelahendusena, kui juba eksisteeriva kütte toetuseks vanades ja uutes majades. Kuigi, õhk õhksoojuspump sõltub oma tegevuses välisõhu temperatuurist, on see ikkagi tavalisest elektripõhise küttega soodsam kuni üle 70%.

õhk- õhksoojuspumbad, õhksoojuspumbad, õhksoojuspump, soodne õhksoojuspump

"Kui võrrelda õhksoojuspumpasid näiteks erinevate fossiilkütusel baseeruvate kütteallikate, tuleb välja nende eriline säästlikkus. Õhk- õhk soojuspumba hind sõltub eelkõige õhksoojuspumba võimsusest, kuid ka tootjast ning selle tootekvaliteedist.

Kui soovite leida parimat õhksoojuspumpa, saate alati küsida abi õhksoojuspumpade müüjatelt, kes on alati abivalmid leidmaks teile parima võimaliku õhksoojuspumba.

Kütmine õhk- õhk, või õhk- vesi soojuspumpadega on Eestis aina rohkem populaarsust kogumas. Eelkõige ongi peamisteks positiivseteks omadusteks nende multifunktsionaalsus, ehk paindlikkus, aga ka säästlikkus. Õhksoojuspumbad aitavad talvel üle maja ühtlaselt soojust jagada ning suvel maja vastavalt soovile jahutada. Õhk- õhksoojuspumba otsene kasutegur on seotud hoone välistemperatuuriga ning seadme enda sobivusest küttevajadusega.

Õhksoojuspumba kõige efektiivsem kasutamine on selle kasutamine mõne teise küttelahenduse alternatiivina (ahikütte, õlikütte või elektrikütte), sellegipoolest saab õhksoojuspumpa kasutada ka iseseisva küttelahendusena kogu majas.

Kuidas toimib õhksoojuspumba paigaldus?

Õhksoojuspumba paigaldus võtab professionaalsel tehnikul aega tavaliselt umbes üks päev. Õhksoojuspumba paigaldus võib võtta rohkem aega, kui maja on alles ehitusjärgus ning tööd tuleb planeerida paralleelselt koos teiste ehitustöödega. Kui õhksoojuspump paigaldatakse uuena ehitatud majja, on selle suureks eeliseks, et õhksoojuspumba asukoha valimiseks on palju valikuid ning soojuspumba torud saab peita seina taha/sisse.

õhk- õhk soojuspumbad

Õhksoojuspump koosneb kahest peamisest osast milleks on välisosa ning siseosa. Neist väliosa ei tohi paigaldada suletud ruumi. Õhksoojuspumba paigaldamisel tehakse välisseina 50-70mm läbimõõduga avavus, kust jooksevad kaablid ning torustik.

Õhk- õhksoojuspumba välisosa paigaldatakse maapinnale, kus on alusraam. Alusraam on selleks, et vähendada seadmest tulevat vibratsiooni. Kui õhksoojuspump paigaldatakse puitseinaga majja, peaks kindlasti veenduma, et välisosa müra ei segaks magamist. Kehtib rusikareegel, mida uuem/moodsam on seade, seda vähem müra ta tekitab.

Õhksoojuspumba paigaldusel peab vaatama, et väliosa paigutataks ikka välja, või vähemalt ruumi, milles on vaba õhuringlus. Kui soojuspumba välisosa näiteks garaaži, pööningule või keldrisse võib tulemuseks olla, et kinnises ruumis olev soe õhk saab ruttu otsa, mille tulemusel langeb õhutemperatuur ruumis madalamaks kui õues. Välisõhust aga, ei saa kunagi soojusenergia otsa.

Õhksoojuspumba paigaldamisel tuleb arvestada ruumide jaotusega, et soe õhk saaks avatud ruumis levida. Soe õhk tõuseb alati üles ning seepärast on hea paigaldada soojuspump alumisele korrusele. Vastupidi, aga mitte. Samuti tuleks silmas pidada, et kuigi soojus levib tubade vahel hästi, siis jahe õhk liigub palju hõredamalt.

Lisaks eelpoolmainitule, tuleks mõelda ka ruumidele, mille uksed on tihtipeale suletud, et nendesse ruumidesse paigaldataks eraldi lisaseade.

Õhksoojuspumba sisemine osa on mõeldud paigalduseks tavaliselt põranda kohale seinale, seinale lae alla, või lakke riputatuna. Kõige enam paigaldatakse õhksoojuspumbad mitte kõrgemale kui 2.5 meetrit. Kui maja on suur (rohkem kui 150 ruutmeetrit), on tarbekam soetada mitu väiksema võimsusega soojuspumpa, et saavutada seeläbi ühtlasemat temperatuuri.

Õhk- õhksoojuspump

Vaadake, millised on parimad õhk- õhksoojuspumbad Eestis ja välismaal.

Õhk- vesi soojuspump

Vaadake, millised on parimad õhk- vesi soojuspumbad Eestis ja välismaal.

Scroll to top